You May Also Like..

Cruising for Introverts and Carnival’s PVP – Vlog

Cruising for Introverts and Carnival’s PVP – Vlog

And action! And action. hey cruisers welcome to our weekly vlog thank you very much son for getting us started […]

Disney Fantasy Cruise Ship Tour – Disney Cruise Line

Disney Fantasy Cruise Ship Tour – Disney Cruise Line

The Disney Cruise Line’s ship, the Disney Fantasy, arrived in New York on Feb. 28, 2012 after sailing across the […]

35 Comments

  1. Youtube của KHOA PUGS vẫn đẳng cấp nhất. Khi xem mấy kênh của các bạn này quá vô nghĩa chả ra gì hãm quá trẻ trâu quá

  2. TQ sài 1 múi giờ mà diện tích trung quốc lớn nên đó là lý do 8pm mà trời vẫn còn sáng !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *